เกี่ยวกับ > THAIMARY.COMบริษัท TheAngelVisa and Translation Service จำกัด
TheAngelVisa and Translation Service


ชื่อ ภาษาไทย บริษัท TheAngelVisa and Translation Service จำกัด
ชื่อ ภาษาอังกฤษ TheAngelVisa and Translation Service
วันที่จดทะเบียน 11 ธันวาคม 2550
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
เลขที่ผู้เสียภาษี 00000000000
ที่อยู่จดทะเบียน 88 ยูนิต 5 ชั้น 1 ถนนเพลินจิต ตำบลลุมพินี อำเภอเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0632024434 , 0931324958
Email thaimary888@gmail.com
ประเภทธุระกิจ ✅รับจดทะเบียนสมรส
✅การขอวีซ่าสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ
✅การแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
✅สนใจบริการ รับขอใบอนุญาต ปรึกษาเราได้ฟรี!